مقالات, مقالات بازارهای مالی

اکوئیتی، مارجین لول، مارجین کال و استاپ اوت در فارکس چیست؟

ForEX

در این محتوا با مهم‌ترین اصطلاحاتی که هر معامله‌گر بازار فارکس باید با آن آشنا شود مانند بالانس، اکوئیتی، مارجین، فری مارجین، مارجین لول، مارجین کال و استاپ اوت بیشتر آشنا خواهید شد. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.

بالانس (Balance) در فارکس چیست؟

در بازار فارکس (Forex)، مفهوم “بالانس” به موجودی کل حساب تریدر یا معامله‌گر در یک زمان خاص اشاره دارد. بالانس نشان‌دهنده مقدار پولی است که در حساب معاملاتی شما وجود دارد، از جمله وجه واریزی که به حساب شما وارد شده است و سود و زیانهایی که از معاملات پیشین شما به دست آمده است.

به طور ساده، بالانس معادل موجودی کل شما در حساب فارکس در یک لحظه خاص است و اگر به هر دلیلی تغییری در این حساب ایجاد شود (به عنوان مثال، اگر شما معاملات موفقی انجام دهید یا واریز یا برداشت پول انجام دهید)، بالانس تغییر خواهد کرد.

بالانس مهمی است چرا که برای مدیریت ریسک و معامله‌گری در بازار فارکس بسیار اهمیت دارد. شما باید مراقب باشید که بالانس شما نزدیک به صفر نرود، چرا که این به معنای افت کلی حساب شما است و ممکن است منجر به توقف معاملات شما شود.

به علاوه، شما باید موجودی حساب خود را به دقت نظارت کنید تا اطمینان حاصل کنید که شما به ترازهای ایده‌آل برای معاملات خود و تجارت در بازار فارکس دست پیدا می‌کنید.

اکوئیتی (Equity) در فارکس چیست؟

اکوئیتی (Equity) در بازار فارکس (Forex) مفهومی مهم است که به وضعیت کلی حساب معاملاتی یا حساب معامله‌گر در یک زمان خاص اشاره دارد. همچنین نمایانگر موجودی کل حساب شما است و شامل موارد زیر می‌شود:

 1. بالانس (Balance):
  • این قسمت نمایانگر مقدار پولی است که از طریق واریزهای اولیه به حساب شما وارد شده است. بالانس از مقداری شروع می‌شود و با گذشت زمان توسط معاملات سودآور یا زیان‌آور تغییر می‌کند.
 2. سود یا زیان (Profit or Loss):
  • این بخش نمایانگر سود یا زیانی است که از معاملات شما در حساب به دست آمده است. اگر معاملات شما سودآور باشند، سود به اکوئیتی اضافه می‌شود، و اگر معاملات زیان‌آور باشند، زیان از اکوئیتی کم می‌شود.
 3. مارژین (Margin):
  • مارژین نمایانگر مقدار پولی است که به عنوان تضمین برای باز کردن و نگهداری معاملات در حساب شما مورد نیاز است. اگر معاملات شما به زیان برود و مارژین مورد نیاز بیشتر از موجودی حساب شما شود، ممکن است حساب شما به حالت تعلیق درآید یا معاملات بسته شود.

پارامتر اکوئیتی اهمیت زیادی در معاملات فارکس دارد، زیرا به شما اطلاع می‌دهد که در چه وضعیتی قرار دارید و چقدر می‌توانید به معاملات ادامه دهید. مدیریت اکوئیتی به منظور حفظ سرمایه و جلوگیری از ریسک‌های بیشتر در معاملات بسیار حائز اهمیت است.

ForEX

مارجین (Margin) در فارکس چیست؟

مارجین (Margin) در بازار فارکس (Forex) به مقدار پولی اشاره دارد که باید به عنوان تضمین برای باز کردن و نگهداری معاملات در حساب معاملاتی شما در نظر گرفته شود. در واقع، مارجین نمایانگر وجهی است که شما به عنوان یک تعهد مالی به دارایی خود نمایانده و به عنوان تضمین برای معاملات خود در بازار فارکس واگذار می‌کنید.

مارجین به دو دسته تقسیم می‌شود:

 1. مارجین اولیه (Initial Margin):
  • این مقدار پولی است که شما باید به عنوان تضمین برای باز کردن یک معامله در حساب خود قرار دهید. معمولاً مقدار مارجین اولیه توسط کارگزار یا برندهای معاملاتی مشخص می‌شود و بر اساس نوع معامله و ابزار مالی مورد استفاده متغیر است.
 2. مارجین تضمینی (Margin Requirement):
  • این مقدار نشان‌دهنده موجودی حداقلی مورد نیاز در حساب شما برای نگهداری معامله و پیشگیری از تعلیق حساب یا بسته شدن معامله است. اگر مارجین تضمینی به میزان موجودی حساب کاهش یابد، ممکن است حساب شما به وضعیت تعلیق درآید یا معامله بسته شود.

مارجین به شما امکان می‌دهد که با استفاده از مقدار اندکی پول، معاملات با مقدار بزرگ‌تری انجام دهید. این به شما فرصت می‌دهد تا به سود بیشتری دست یابید، اما همچنین ریسک بزرگ‌تری را نیز به همراه دارد. برای مدیریت مارجین بهتر و جلوگیری از ورشکستگی، مهم است که به دقت مارجین تضمینی را نظارت کنید و از مقدار کافی برای نگهداری معاملات اطمینان حاصل کنید.

فری مارجین (Free margin) در فارکس چیست؟

فری مارجین (Free Margin) یک مفهوم مهم در بازار فارکس (Forex) است و به مقدار پولی اشاره دارد که در حساب معاملاتی شما به عنوان موجودی آزاد برای باز کردن معاملات جدید یا تغییرات در معاملات فعلی باقی می‌ماند. فری مارجین به این صورت محاسبه می‌شود:

فرمول محاسبه : فری مارجین = موجودی – مارجین تضمینی

 1. موجودی (Equity):
  • این بخش از فری مارجین نمایانگر موجودی کل حساب معاملاتی شما است و شامل مواردی مانند بالانس، سود یا زیان از معاملات قبلی، واریزها و برداشت‌های انجام شده در حساب می‌شود.
 2. مارجین تضمینی (Margin Requirement):
  • این بخش نمایانگر مقدار مارجین مورد نیاز برای نگهداری معاملات باز در حساب شما است. هر معامله دارای مارجین مورد نیازی است و تمام معاملات با یک مارجین تضمینی در حساب شما نیاز به تضمین دارند.

اگر فری مارجین مثبت باشد، این به این معناست که شما موجودی کافی برای نگهداری معاملات فعلی و باز کردن معاملات جدید دارید. اما اگر فری مارجین منفی شود، این به این معناست که مارجین مورد نیاز برای معاملات شما بیشتر از موجودی حساب شما شده و این می‌تواند به تعلیق حساب یا بستن معاملات منجر شود.

مدیریت فری مارجین مهم است تا از ورشکستگی جلوگیری کنید و به اصول مدیریت ریسک در معاملات فارکس پایبند باشید. برای این منظور، باید موجودی و فری مارجین حساب خود را به دقت نظارت کنید و از میزان مارجین تضمینی کافی برای معاملات اطمینان حاصل کنید.

ForEX

مارجین لول (Margin level) در فارکس چیست؟

مارجین لول (Margin Level) در بازار فارکس (Forex) یک مفهوم مهم است که به نسبت میان موجودی حساب و مارجین تضمینی (Margin Requirement) اشاره دارد و به شما نشان می‌دهد که حساب معاملاتی شما در چه وضعیتی قرار دارد؛ به صورت درصدی محاسبه می‌شود و معمولاً به شکل زیر نمایش داده می‌شود:

فرمول محاسبه : مارجین لول = (موجودی حساب / مارجین تضمینی) * ۱۰۰

 1. موجودی حساب (Equity):
  • این بخش از فرمول نمایانگر موجودی کل حساب معاملاتی شما است. موجودی شامل بالانس (Balance)، سود یا زیان از معاملات قبلی، واریزها و برداشت‌ها است.
 2. مارجین تضمینی (Margin Requirement):
  • این بخش نشان‌دهنده مقدار مارجین مورد نیاز برای نگهداری معاملات باز در حساب شما است.

مارجین لول در درصد نشان‌دهنده وضعیت ریسک حساب شما است. اگر مارجین لول درصدی بالا داشته باشید، این به این معناست که شما موجودی کافی برای نگهداری معاملات فعلی و باز کردن معاملات جدید دارید. اگر مارجین لول درصدی پایین باشد، این به این معناست که مارجین تضمینی برای معاملات شما بیشتر از موجودی حساب شده و این می‌تواند به تعلیق حساب یا بسته شدن معاملات منجر شود.

مارجین لول را باید با دقت نظارت کنید تا از ورشکستگی جلوگیری کنید و معاملات خود را با توجه به موجودی و مارجین تضمینی مناسب انجام دهید. برای مدیریت مارجین لول بهتر، مهم است که موجودی حساب و مارجین تضمینی حساب خود را به دقت نظارت کنید و به اصول مدیریت ریسک در معاملات فارکس پایبند باشید.

سطح مارجین کال (Margin call) در فارکس چیست؟

سطح مارجین کال (Margin Call) یک مفهوم مهم در بازار فارکس (Forex) است و به موقعیتی اشاره دارد که در آن موجودی حساب معاملاتی شما به میزانی کاهش یافته که دیگر به اندازه کافی برای نگهداری معاملات فعلی نمی‌باشد.

به عبارت دیگر، اگر موجودی حساب شما به مقداری کاهش یابد که دیگر نمی‌تواند مارجین تضمینی برای معاملات شما تأمین کند، سیستم معاملاتی (معمولاً از طریق کارگزار) یک تاخیر مارجین (Margin Call) به شما ارسال می‌کند.

سطح مارجین کال بسته به نهاد یا کارگزاری معاملاتی ممکن است متفاوت باشد، اما به طور عمومی این سطح توسط کارگزار تعیین می‌شود و به شما اعلام می‌شود.

وقتی سطح مارجین کال فرا رسید، شما ممکن است از سوی کارگزار یا نهاد معاملاتی به تعداد معینی از معاملات خود برای تامین مارجین تضمینی خواسته شوید یا به شما اجازه داده شود که وجه اضافی به حساب خود واریز کنید.

در صورتی که شما به سطح مارجین کال نزدیک شوید و نتوانید اقدامات لازم را انجام دهید، ممکن است معاملات شما به طور خودکار تعلیق شود یا بسته شوند تا از ورشکستگی جلوگیری شود. این اقدام ایمنی به شما و معاملات شما اجازه می‌دهد که از حفظ سرمایه‌ی شما اطمینان حاصل شود.

برای جلوگیری از سطح مارجین کال، مهم است که مدیریت مارجین، مارجین تضمینی، و فری مارجین حساب خود را به دقت انجام دهید و معاملات خود را با توجه به موجودی حساب مناسب انجام دهید. همچنین، به مدیریت ریسک‌ها و اجرای استراتژی‌های معقولانه توجه کنید تا از رویارویی با سطح مارجین کال جلوگیری کنید.

ForEX

سطح استاپ اوت (Stop out) در فارکس چیست؟

سطح استاپ آوت (Stop Out) در بازار فارکس (Forex) یک مفهوم مهم است که به وضعیت حساب معاملاتی شما در مواجهه با مارجین کمبودی اشاره دارد. وقتی سطح استاپ آوت رخ دهد، این به معناست که موجودی حساب شما به حدی کاهش یافته که دیگر نمی‌توانید مارجین تضمینی معاملات خود را تأمین کنید.

سطح استاپ آوت توسط کارگزار یا نهاد معاملاتی تعیین می‌شود و معمولاً به صورت درصدی از مارجین تضمینی تعریف می‌شود. اگر موجودی حساب شما به مقداری کاهش یابد که دیگر نمی‌توانید مارجین تضمینی معاملات را تأمین کنید و سطح استاپ آوت را بگذرانید، معاملات شما به ترتیب از پایین به بالا بسته می‌شوند تا به حداقل مارجین تضمینی برسند. این اقدام به منظور حفظ سرمایه‌ی حساب شما و جلوگیری از ورشکستگی انجام می‌شود.

سطح استاپ آوت می‌تواند متغیر باشد و بسته به کارگزار یا نهاد معاملاتی مختلف باشد. برای مثال، در برخی کارگزاری‌ها، سطح استاپ آوت ممکن است حدود ۲۰% تا ۵۰% از مارجین تضمینی باشد.

برای جلوگیری از ورشکستگی و بسته شدن معاملات به دلیل سطح استاپ آوت، مهم است که به دقت مارجین تضمینی و موجودی حساب خود نظارت کنید و از مارجین تضمینی کافی برای معاملات اطمینان حاصل کنید. همچنین، از مدیریت ریسک‌ها و اجرای استراتژی‌های معقولانه در معاملات خود استفاده کنید تا از رویارویی با سطح استاپ آوت جلوگیری کنید.

تفاوت کال مارجین و استاپ اوت در فارکس چیست؟

کال مارجین (Margin Call) و استاپ آوت (Stop Out) دو مفهوم مهم در بازار فارکس هستند و هر دو به موقعیت‌های مالی و مدیریت ریسک مربوط می‌شوند. این دو مفهوم تفاوت‌های مهمی دارند:

 1. کال مارجین (Margin Call):
  • کال مارجین وقتی رخ می‌دهد که موجودی حساب معاملاتی شما به مقداری کاهش یابد که دیگر نمی‌توانید مارجین تضمینی معاملات خود را تأمین کنید.
  • این یک اخطار از طرف کارگزار به شما است که باید تاخیر مارجین را بگذرانید، به معنای این است که باید مارجین تضمینی معاملات خود را تأمین کنید یا معاملات خود را کمتر کنید.
  • کال مارجین به شما اجازه می‌دهد اصولیت حساب خود را حفظ کنید و از بسته شدن معاملات جلوگیری کنید.
  • تعیین سطح کال مارجین توسط کارگزار و نهاد معاملاتی انجام می‌شود و معمولاً درصدی از مارجین تضمینی معاملات مشخصی است.
 2. استاپ آوت (Stop Out):
  • استاپ آوت وقتی رخ می‌دهد که موجودی حساب شما به حدی کاهش یابد که دیگر نمی‌توانید مارجین تضمینی معاملات خود را تأمین کنید و سطح استاپ آوت تعیین شده توسط کارگزار را بگذرانید.
  • در این حالت، معاملات شما به طور خودکار بسته می‌شوند تا به حداقل مارجین تضمینی برسند. این اقدام به منظور حفظ سرمایه‌ی حساب شما و جلوگیری از ورشکستگی انجام می‌شود.
  • سطح استاپ آوت نیز توسط کارگزار تعیین می‌شود و معمولاً درصدی از مارجین تضمینی معاملات مشخصی است. این سطح ممکن است بالاتر از سطح کال مارجین باشد.

در کل، تفاوت اصلی بین کال مارجین و استاپ آوت این است که کال مارجین یک اخطار است که به شما اعلام می‌شود و اجازه داده می‌شود تا اقدامات لازم را انجام دهید تا موقعیت خود را حفظ کنید، در حالی که استاپ آوت به شما تنها اجازه می‌دهد تا مارجین تضمینی را تأمین کنید یا معاملات خود را کمتر کنید تا از بسته شدن معاملات جلوگیری شود.

ForEX

مقدار استاپ اوت در فارکس چگونه محاسبه می‌شود؟

مقدار استاپ آوت (Stop Out) در بازار فارکس (Forex) توسط کارگزار یا نهاد معاملاتی تعیین می‌شود و ممکن است متغیر باشد. عموماً مقدار استاپ آوت به صورت درصدی از مارجین تضمینی (Margin Requirement) معاملات مشخص می‌شود. مارجین تضمینی معاملات نشان‌دهنده مقدار پولی است که به عنوان تضمین برای باز کردن و نگهداری معاملات در حساب معاملاتی شما مورد نیاز است.

معمولاً مقادیر استاپ آوت توسط کارگزار یا نهاد معاملاتی به شما اعلام می‌شوند و می‌توانند در داخل هر حساب معاملاتی یا ابزار مالی خاص متغیر باشند. برای مثال، یک کارگزار ممکن است مقدار استاپ آوت را برابر با ۲۰% از مارجین تضمینی معاملات تعریف کند.

این به این معناست که وقتی موجودی حساب شما به مقداری کاهش یابد که مارجین تضمینی معاملات به میزان ۲۰% از مقدار اصلی خود برسد، استاپ آوت فعال می‌شود و معاملات شما به طور خودکار بسته می‌شوند.

در اغلب موارد، کارگزار یا نهاد معاملاتی مقادیر استاپ آوت را به شما اعلام می‌کنند و شما می‌توانید از آنها اطلاعات دقیق در مورد نحوه محاسبه استاپ آوت در حساب خود دریافت کنید.

اهمیت استاپ آوت در مدیریت ریسک این است که به شما اجازه می‌دهد تا از ورشکستگی جلوگیری کنید و معاملات شما به طور خودکار بسته شوند تا به حفظ سرمایه‌ی حساب شما کمک کند. بنابراین، بهتر است که مقدار استاپ آوت را در حساب خود به دقت نظارت کرده و از مقدار کافی برای مارجین تضمینی معاملات اطمینان حاصل کنید.

 

در نهایت، دوره آموزش فارکس اودی فایننس به افراد امکان می‌دهند تا با اطمینان و آمادگی بیشتر به معاملات در بازار فارکس بپردازند و این مزایا به آنها کمک می‌کند تا از ریسک‌ها و خطرات بازار بهتر محافظت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *