مقالات, مقالات بازارهای مالی

آشنایی با سیاست‌های انقباضی و انبساطی بانک‌های مرکزی

Monetary policy

سیاست پولی (Monetary policy) روشی برای کنترل میزان عرضه پول یا نقدینگی در اقتصاد بوده و عامل اجرای آن در هر کشوری، بانک مرکزی است. در ادامه با این مقاله از اودی فایننس همراه باشید.

سیاست پولی (Monetary policy) چیست؟

مجموعه‌ای از اقدامات و ابزارهایی که توسط بانک مرکزی یک کشور برای کنترل و هدایت اقتصاد به کار گرفته می‌شود سیاست پولی است. هدف اصلی سیاست پولی، حفظ ثبات اقتصادی و دستیابی به اهدافی مانند:

 • کنترل تورم: بانک مرکزی با استفاده از ابزارهای سیاست پولی، سعی می‌کند تا نرخ تورم را در یک سطح مطلوب و پایدار نگه دارد.
 • رشد اقتصادی: سیاست پولی می‌تواند با افزایش نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، به رشد اقتصادی کمک کند.
 • اشتغال کامل: با ایجاد شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاری و تولید، سیاست پولی می‌تواند به افزایش اشتغال در جامعه کمک کند.
 • ثبات نرخ ارز: بانک مرکزی می‌تواند با استفاده از سیاست پولی، از نوسانات شدید نرخ ارز جلوگیری کند.

ابزارهای سیاست پولی:

بانک مرکزی برای اجرای سیاست‌های پولی خود از ابزارهای مختلفی استفاده می‌کند. برخی از مهم‌ترین این ابزارها عبارتند از:

 • کنترل نرخ سود بانکی: با افزایش نرخ سود، بانک مرکزی می‌تواند از تمایل مردم به وام گرفتن و خرج کردن پول بکاهد و به این ترتیب، تقاضا برای کالاها و خدمات را کاهش دهد و تورم را کنترل کند.
 • عملیات بازار باز: بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، حجم پول در گردش را افزایش یا کاهش دهد.
 • کنترل نرخ ذخیره قانونی: بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نرخ ذخیره قانونی، میزان پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره نزد خود نگه دارند را تعیین کند.
 • تعیین سقف اعتباری: بانک مرکزی می‌تواند برای محدود کردن رشد نقدینگی، سقف اعتباری برای بانک‌ها تعیین کند.

انواع سیاست پولی:

 • سیاست پولی انبساطی: این سیاست زمانی اجرا می‌شود که اقتصاد در رکود باشد. هدف از سیاست پولی انبساطی، افزایش نقدینگی و تحریک تقاضا برای کالاها و خدمات است.
 • سیاست پولی انقباضی: این سیاست زمانی اجرا می‌شود که تورم در حال افزایش باشد. هدف از سیاست پولی انقباضی، کاهش نقدینگی و کنترل تورم است.

Monetary policy

انواع سیاست‌های پولی

بر اساس هدف و تاثیر سیاست‌های پولی، می‌توان آنها را به دو دسته کلی تقسیم کرد:

۱. سیاست‌های پولی انبساطی:

 • هدف: تحریک تقاضا در اقتصاد و خروج از رکود
 • تاثیر: افزایش نقدینگی، کاهش نرخ سود، افزایش تورم
 • ابزارها:
  • کاهش نرخ سود بانکی
  • خرید اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد
  • کاهش نرخ ذخیره قانونی
  • افزایش سقف اعتباری

۲. سیاست‌های پولی انقباضی:

 • هدف: کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها
 • تاثیر: کاهش نقدینگی، افزایش نرخ سود، کاهش تورم
 • ابزارها:
  • افزایش نرخ سود بانکی
  • فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد
  • افزایش نرخ ذخیره قانونی
  • کاهش سقف اعتباری

Monetary policy

انتخاب نوع سیاست پولی:

انتخاب نوع سیاست پولی به شرایط اقتصادی کشور بستگی دارد. اگر اقتصاد در رکود باشد، از سیاست‌های پولی انبساطی برای تحریک تقاضا و خروج از رکود استفاده می‌شود. اما اگر تورم در حال افزایش باشد، از سیاست‌های پولی انقباضی برای کنترل تورم و جلوگیری از افزایش بیش از حد قیمت‌ها استفاده می‌شود.

نکاتی در مورد سیاست‌های پولی:

 • سیاست‌های پولی به تنهایی نمی‌توانند تمام مشکلات اقتصادی را حل کنند.
 • برای حل مشکلات اقتصادی، باید از سیاست‌های پولی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری استفاده کرد.
 • سیاست‌های پولی می‌توانند در کوتاه‌مدت اثرات مثبتی داشته باشند، اما در بلندمدت ممکن است اثرات منفی نیز به همراه داشته باشند.

Monetary policy

اهداف سیاست‌های پولی

اهداف سیاست‌های پولی به طور کلی عبارتند از:

۱. ثبات قیمت‌ها:

 • کنترل تورم: یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های پولی، حفظ ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش تورم است. تورم بالا می‌تواند به قدرت خرید مردم و ثبات اقتصادی آسیب برساند.
 • کنترل نرخ ارز: نوسانات شدید نرخ ارز می‌تواند به تجارت خارجی و ثبات اقتصادی آسیب برساند. سیاست‌های پولی می‌توانند به ثبات نرخ ارز کمک کنند.

۲. رشد اقتصادی:

 • افزایش اشتغال: سیاست‌های پولی می‌توانند با افزایش نقدینگی و تسهیل دسترسی به منابع مالی، به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال کمک کنند.
 • افزایش سرمایه‌گذاری: سیاست‌های پولی می‌توانند با کاهش نرخ سود، به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف اقتصادی کمک کنند.

۳. ثبات در بازارهای مالی:

 • کاهش نوسانات: سیاست‌های پولی می‌توانند به کاهش نوسانات در بازارهای مالی مانند بورس اوراق بهادار و بازار ارز کمک کنند.
 • افزایش اعتماد: ثبات در بازارهای مالی می‌تواند به افزایش اعتماد سرمایه‌گذاران و رونق اقتصادی کمک کند.

۴. توزیع عادلانه درآمد:

 • کاهش نابرابری: سیاست‌های پولی می‌توانند با هدفمند کردن تسهیلات و هدایت نقدینگی به سمت بخش‌های محروم، به کاهش نابرابری و توزیع عادلانه‌تر درآمد کمک کنند.

۵. حفظ استقلال بانک مرکزی:

 • عدم وابستگی به دولت: استقلال بانک مرکزی از دولت، به حفظ ثبات اقتصادی و جلوگیری از سوءاستفاده از سیاست‌های پولی برای اهداف سیاسی کمک می‌کند.

نکاتی در مورد اهداف سیاست‌های پولی:

 • دستیابی به تمام اهداف سیاست‌های پولی به طور همزمان ممکن نیست.
 • سیاست‌گذاران پولی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، اولویت‌بندی اهداف را انجام دهند.
 • سیاست‌های پولی باید با سایر سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری هماهنگ باشند.

Monetary policy

ابزارهای سیاست پولی

ابزارهای سیاست پولی به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

۱. ابزارهای مستقیم:

 • کنترل نرخ سود بانکی: بانک مرکزی می‌تواند با افزایش یا کاهش نرخ سود بانکی، به ترتیب، از تمایل مردم به وام گرفتن و خرج کردن پول بکاهد یا آن را افزایش دهد.
 • کنترل سقف اعتباری: بانک مرکزی می‌تواند برای محدود کردن رشد نقدینگی، سقف اعتباری برای بانک‌ها تعیین کند.
 • تعیین نسبت سپرده قانونی: بانک مرکزی می‌تواند با تعیین نرخ ذخیره قانونی، میزان پولی که بانک‌ها باید به عنوان ذخیره نزد خود نگه دارند را تعیین کند.

۲. ابزارهای غیرمستقیم:

 • عملیات بازار باز: بانک مرکزی می‌تواند با خرید یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد، حجم پول در گردش را افزایش یا کاهش دهد.
 • توافقات بازخرید: بانک مرکزی می‌تواند با توافق با بانک‌ها، به آنها وام دهد و در مقابل، اوراق قرضه دولتی را به عنوان وثیقه دریافت کند.
 • خطوط اعتباری: بانک مرکزی می‌تواند به بانک‌ها خطوط اعتباری اعطا کند تا در صورت نیاز به نقدینگی، از آنها استفاده کنند.

انتخاب ابزارهای سیاست پولی:

انتخاب نوع ابزار سیاست پولی به شرایط اقتصادی کشور و هدف سیاست‌گذار پولی بستگی دارد. به عنوان مثال، اگر هدف بانک مرکزی کنترل تورم باشد، از ابزارهای انقباضی مانند افزایش نرخ سود بانکی و یا فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد استفاده می‌کند.

نکاتی در مورد ابزارهای سیاست پولی:

 • هر یک از ابزارهای سیاست پولی، مزایا و معایب خاص خود را دارند.
 • سیاست‌گذاران پولی باید با توجه به شرایط اقتصادی کشور، از ترکیب مناسب ابزارهای سیاست پولی استفاده کنند.
 • استفاده بیش از حد از یک ابزار سیاست پولی، می‌تواند به بروز مشکلات اقتصادی مانند رکود یا تورم منجر شود.

Monetary policy

تفاوت سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی

سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی دو ابزار مهم برای مدیریت اقتصاد کلان هستند. هر دو سیاست به دنبال کنترل تورم، رشد اقتصادی، ثبات قیمت‌ها و اشتغال هستند. با این حال، تفاوت‌های کلیدی بین این دو نوع سیاست وجود دارد:

۱. نهاد مسئول:

 • سیاست‌های پولی: توسط بانک مرکزی اجرا می‌شود.
 • سیاست‌های مالی: توسط دولت اجرا می‌شود.

۲. ابزارها:

 • سیاست‌های پولی: از ابزارهایی مانند نرخ سود، عملیات بازار باز، و ذخیره قانونی استفاده می‌کند.
 • سیاست‌های مالی: از ابزارهایی مانند مالیات، مخارج دولتی، و بودجه استفاده می‌کند.

۳. اثرگذاری:

 • سیاست‌های پولی: به طور کلی اثرگذاری کوتاه‌مدت و غیرمستقیم بر اقتصاد دارند.
 • سیاست‌های مالی: به طور کلی اثرگذاری بلندمدت و مستقیم بر اقتصاد دارند.

۴. سرعت اجرا:

 • سیاست‌های پولی: می‌توانند به سرعت اجرا شوند.
 • سیاست‌های مالی: ممکن است زمان بیشتری برای اجرا شدن نیاز داشته باشند.

۵. انعطاف‌پذیری:

 • سیاست‌های پولی: انعطاف‌پذیری بیشتری دارند و می‌توانند به سرعت با شرایط اقتصادی در حال تغییر سازگار شوند.
 • سیاست‌های مالی: انعطاف‌پذیری کمتری دارند و ممکن است زمان بیشتری برای تغییر نیاز داشته باشند.

۶. هماهنگی:

 • هماهنگی بین سیاست‌های پولی و مالی برای دستیابی به اهداف اقتصادی کلان ضروری است.

جدول زیر خلاصه‌ای از تفاوت‌های کلیدی بین سیاست‌های پولی و سیاست‌های مالی ارائه می‌دهد:

ویژگی سیاست‌های پولی سیاست‌های مالی
نهاد مسئول بانک مرکزی دولت
ابزارها نرخ سود، عملیات بازار باز، ذخیره قانونی مالیات، مخارج دولتی، بودجه
اثرگذاری کوتاه‌مدت و غیرمستقیم بلندمدت و مستقیم
سرعت اجرا سریع کند
انعطاف‌پذیری انعطاف‌پذیر انعطاف‌‎‌پذیری کم
هماهنگی هماهنگی با سیاست‌های مالی ضروری است هماهنگی با سیاست‌های پولی ضروری است
نکاتی در مورد تفاوت‌های سیاست‌های پولی و مالی:
 • هر دو نوع سیاست مزایا و معایب خاص خود را دارند.
 • انتخاب نوع سیاست به شرایط اقتصادی کشور و هدف سیاست‌گذار بستگی دارد.
 • استفاده ترکیبی از سیاست‌های پولی و مالی می‌تواند به طور موثرتری به اهداف اقتصادی کلان دست یابد.

Monetary policy

سیاست پولی و سرمایه گذاری

رابطه بین سیاست پولی و سرمایه گذاری پیچیده و چندوجهی است. سیاست پولی می‌تواند از طریق کانال‌های مختلف بر سرمایه گذاری تاثیر بگذارد:

۱. نرخ سود:

 • کاهش نرخ سود: می‌تواند با ارزان‌تر کردن وام‌ها، به افزایش سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها و خانوارها کمک کند.
 • افزایش نرخ سود: می‌تواند با گران‌تر کردن وام‌ها، به کاهش سرمایه‌گذاری توسط شرکت‌ها و خانوارها منجر شود.

۲. نقدینگی:

 • افزایش نقدینگی: می‌تواند با افزایش منابع مالی available برای سرمایه‌گذاری، به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.
 • کاهش نقدینگی: می‌تواند با کاهش منابع مالی available برای سرمایه‌گذاری، به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.

۳. ثبات اقتصادی:

 • ثبات اقتصادی: می‌تواند با کاهش ریسک و افزایش اعتماد، به افزایش سرمایه‌گذاری کمک کند.
 • عدم ثبات اقتصادی: می‌تواند با افزایش ریسک و کاهش اعتماد، به کاهش سرمایه‌گذاری منجر شود.

۴. انتظارات تورمی:

 • انتظارات تورمی بالا: می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت دارایی‌های تورمی مانند طلا و سهام سوق دهد و از سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی بکاهد.
 • انتظارات تورمی پایین: می‌تواند سرمایه‌گذاران را به سمت سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی سوق دهد.

۵. نرخ ارز:

 • کاهش نرخ ارز: می‌تواند صادرات را ارزان‌تر کند و به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش صادرات کمک کند.
 • افزایش نرخ ارز: می‌تواند واردات را گران‌تر کند و به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های وابسته به واردات منجر شود.

تاثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری به عوامل مختلفی مانند نوع سیاست پولی، شرایط اقتصادی کشور، و انتظارات سرمایه‌گذاران بستگی دارد.

در اینجا چند نمونه از تاثیر سیاست پولی بر سرمایه گذاری آورده شده است:

 • کاهش نرخ سود می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های مسکن، ساخت و ساز، و ماشین‌آلات منجر شود.
 • افزایش نرخ سود می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های بورس اوراق بهادار و سهام منجر شود.
 • ثبات اقتصادی می‌تواند به افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های تولیدی و بلندمدت منجر شود.
 • عدم ثبات اقتصادی می‌تواند به کاهش سرمایه‌گذاری در بخش‌های ریسک‌پذیر و کوتاه‌مدت منجر شود.
نکته مهم:
 • سیاست پولی به تنهایی نمی‌تواند تمام مشکلات اقتصادی را حل کند.
 • برای حل مشکلات اقتصادی، باید از سیاست‌های پولی در کنار سایر سیاست‌های اقتصادی مانند سیاست‌های مالی و سیاست‌های تجاری استفاده کرد.

Monetary policy

در نهایت، دوره آموزش فارکس اودی فایننس به افراد امکان می‌دهد تا با اطمینان و آمادگی بیشتر به معاملات در بازار فارکس بپردازند و این مزایا به آنها کمک می‌کند تا از سرمایه خود در برابر ریسک‌ها و خطرات بازار بهتر محافظت کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *